Priser

Prisinformation- Alla våra bilar accepterar kort!

Hur beräknas priset?
Nästan alla beställningscentraler i sverige tillämpar vad som kallas summatariff.
Det är en debiteringstaxa, som kombinerar ersättning per kilometer ( Kr/Km) och per tidsenhet Kr/tim). tidstaxa debiteras vid alla hastigheter och under hela körningen. Sträcktaxan debiteras bara när bilen rullar. Summatariffen beräknar alltså priset för både sträcka och tid samtidigt.Tariff

Tid

Pris

Jämförspris

Taxa

 

 

 

Fast Pris Lund Stad

Vardagar 07.00-17.00

59:-/99:-

 

Lund

Fredag 17:00-24:00

Grundavg: 35 Kr

 

Lund

Lördag 00:00-24:00  

Sträckavg: 11,50 Kr/Km

225

Lund

Söndag 00:00-24:00   

Tidsavg: 299 Kr/h

 

Lund

Vardagar 17:00-07:00

 

Fast Pris

 

 

 

Lund

Vardagar 07:00-17:00

59kr - 119kr

 

Storbil

 

 

 

5-8 Personer

Vardagar 07:00-17:00

99kr - 199kr

 

Fast pris
övriga orter

Priser enligt listan hos förare,Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.

 

Fasta priser